Visus
Skontaktuj się z nami

Polityka Prywatności

Szanowni Pacjenci

 

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Europejskiego Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz na jakich zasadach będzie się to odbywało od 25 maja 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na ten temat.

 

O jakich danych mówimy?

 

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisów telefonicznych i internetowej rejestracji. Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu, miejsce zatrudnienia, dane medyczne w postaci historii zdrowia i choroby, przebiegu leczenia, uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne.

 

Kto będzie administratorem Państwa danych?

 

Administratorem będzie NZOZ Gabinet Okulistyczny VISUS Aleja Wojska Polskiego 67/2A, 10-230 Olsztyn

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO

 

Komu możemy przekazać dane?


Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych - innym podmiotom, w tym:
innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych
dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego)
innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym)

 

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych.
W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, wykonywaniu świadczeń z zakresu medycyny pracy, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, jak również dla celów marketingowych, utrzymaniu bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

 

Jakie mają Państwo prawa?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:
dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
prawo do przeniesienia danych

 

Jak długo będziemy przetrzymywać Państwa dane?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

WSTECZ

Okulista Olsztyn gabinet okulistyczny Olsztyn badanie wzroku